ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO SPORTU ROZVOJ KULTURY A SPORTU V JIHOČESKÉM KRAJI 2009 - 2016
Partneři projektu:

Informace o projektu

České Budějovice - město sportu 2009 - 2010
je 2-letý projekt na podporu cestovního ruchu, sportu a kultury v období ledna 2009 až prosince 2010.

Projekt byl schválen v rámci ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 3.3 - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu a jeho hlavním cílem je podpoření rozvoje cestovního ruchu. Projekt je financován Evropskou unií.
Záměrem projektu je nabídnout sportovní aktivity a osvětu z oblasti sportu.

K místu konání akcí se mohou turisté dostat environmentálně šetrnými dopravními prostředky - např. vlakem, prostředky městské hromadné dopravy, jízdou na kole nebo pěšky.

Bližší informace o projektu »